nieznajdywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w skutek nieustannych krążeń haosu i eteru powstała ziemia, od której w skutek gwałtownego krążenia tegoż eteru oderwała się bryła kamienna, wzniosła się wysoko, zapłonęła, i to jest słońce błyszczące. Te niedorzeczne teorye o budowie świata dopiero co przytoczonych filozofów, nie przyniosły nauce astronomii ani pożytku, ani szkody żadnej. Nieznajdując zwolenników, gasły z życiem autorów, dla tego o tych wszystkich opiniach filozofów o wszechświecie, słabe nam tylko historyczne pozostało wspomnienie. — Inne, które teraz przytoczymy, pokażą nam nowe prawdziwe bałamuctwa rozumu ludzkiego, ale dowiodą zarazem, że od najdawniejszych czasów biedny człowiek podnosił w górę wzrok swój i szukał prawdy, szukał natchnienia, któremiby wytłumaczył sobie te prawa jednostajnie powtarzające się w niezmiennej naturze, a zostające w tok dziwnym porządku i ładzie. Aż nadszedł wreszcie czas, iż Pan Bóg wzbu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłów

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.