nieznęcać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przykładów w SW III 250. Ponieważ o funkcji tej nie wspomina ani Dobrzycki ani Turska ani wreszcie Doroszewski, nie od rzeczy więc chyba będzie podać tu cały odnośny materiał wynotowany z S-i: Wiersz miarowy uchu pospolitemu nie wydałby się nic różnym od prozy P II 13, Nic się nad spornym nieznęcałeś krajem 124, o skarby nic nie stoję IV 145, nic nie oszczędzał naszej wiary Pou I 25, Gwiazda swoim postępuje szlakiem, i losami ludzkiemi nic się nie kłopota G I 21, Jeszcze me karty nic nie zajaśnieją 22, Choć nic nie ufam strzelbie I:II 50, wdzięków władza nic do pracy nieprzeszkadza GR III 126, Kto już świata nic nie ceni 132, Lecz i na to nic nie baczy 143, w ozdobach swoich nic nie podobnym do łaciny L I 182, bardzo mało albo wcale nic nie zjednała ... wsparcia 289, trzy wieki postępu nic nie wywarły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.