niezestawialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ten obszerny przypis autorski ma bodaj zasadnicze znaczenie dla koncepcji artystycznej groteskowego „nadkabaretu” Różewicza. Odmienny „gestus” generacji inspiruje Różewicza jako źródło groteski. Także gestus odmiennych kondycji zawodowych i społecznych. Jakież tu pole do popisu dla groteski, lubującej się w łączeniu elementów pozornie sprzecznych i niezestawialnych w nowe całości absurdalne! Różewicz kształcił swoje poczucie humoru na Witkacym, na Zielonej Gęsi Gałczyńskiego. Nie sposób tu też nie dostrzec nawiązania do współczesnej absurdalistyki typu „piwnicznego”. Celnicy graniczni, którzy okazują się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wirth, Andrzej 1964. Teatr jaki mógłby być, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.