niewydatkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oszczędności indywidualne mogą wzbogacić jednostkę, i Lecz jeśli nie zostaną zainwestowane, wówczas zubażają naród. Akt oszczędzania jest aktem niewydatkowania. Niewydatkowanie obniża ceny dóbr konsumpcyjnych, a prawdopodobnie także krańcową wydajność kapitału. Popyt na nowe inwestycje wówczas maleje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gillman, Joseph M. 1969. Kryzys amerykańskiej prosperity, tłum. Z. Chodkiewicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.