nietransferowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tłumaczenie rozumiemy więc jako nieidentycznościową transformację nietransferową, w wyniku której elementy i struktura tekstu w jednym języku zastąpione zostaną ekwiwalentnymi elementami i strukturą tekstu innego języka. Zaznaczyć tu trzeba, że chociaż transformacje transferowe dokonywane na tekście nie zmieniają języka tego tekstu, to jednak substancja i forma znaków są z tekstem nierozerwalnie związane /tekst musi mieć jakąś fizyczną realizację/, dlatego jednym z nieodłącznych etapów tłumaczenia będzie także zmiana postaci fizycznej tekstów. Nie oznacza to, że te trzy etapy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogusławski, Andrzej, Bojar, Bożenna (red.) 1987. Od kodu do kodu. Prace ofiarowane profesorowi Olgierdowi Adrianowi Wojtasiewiczowi na 70-lecie jego urodzin, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.