nieterminatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. 	Korzystając z przedstawionych różnych koncepcji aspektu, chcemy stworzyć kognitywny schemat terminatywność i. Powinien on być zbudowany wokół trzech osi, które stanowią: 1. wymagania składniowe predykatu (liczba argumentów); 2. 	wyrazistość zmiany zaznaczonej na obiekcie (skala przechodniości przyjęta za Holvoetem [1991,] opiera się na kauzatywności); 3. wieloznaczność czasownika (wielość kontekstów terminatywnych i nieterminatywnych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.