nieszlagierowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pierwszą naiwną? Po pierwsze, wahanie się pomiędzy wydarzeniami o ii perialnym i lokalnym znaczeniu, pomiędzy oczekiwany diamentowym jubileuszem królowej Wiktorii (urodzon 1820, koronowanej 1837) i nieoczekiwanym otwarciem n wego miejskiego targowiska rybnego: po drugie, obav przed opozycją skrajnych kół w kwestii kolejnych wizyt Ic Królewskich Wysokości księcia i księżny Yorku (prawcLz wych) oraz Jego Majestatu Króla Briana Boru (wyimagin« wanego); po trzecie, konflikt pomiędzy etyką zawodow i zawodowym współzawodnictwem dotyczącym wzniesi< nych ostatnio gmachów Grand Lyric Hall przy Bourgh Qua i Theatre Royal przy Hawkins Street: po czwarte, rozterk wywołana współczuciem dla antyintelektualnego, apolityc: nego, nieszlagierowego wyrazu oblicza Nelly Bouverist i nie pożądane pożądanie wywołane odsłonięciem tejże Neli Bouverist białych antyintelektualnych, antypolitycznych, ar ty szlagierowych dessousów, podczas gdy ona (Nelly Boi verist) znajdowała się w nich: po piąte, trudności w wybn niu odpowiedniej muzyki i humorystycznych aluzji z Księę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Joyce, James 1969. Ulisses, przeł. M. Słomczyński, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.