niereumatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inne choroby serca (430—434) 430 Ostre i podostre zapalenie wsierdzia, 431 Ostre zapalenie mięśnia sercowego nie określone jako reumatyczne, 432 Ostre zapalenie osierdzia określone jako niereumatyczne, 433 Choroby czynnościowe serca, 434 Inne i bliżej nieokreślone choroby serca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.