nieprzestawialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fleksji spoiwa, jakim jest składnia zgody. Zstępującą bowiem kaskadę dopełniaczową nawet przeplataną wyrażeniami przyimkowymi należy bowiem traktować jako częściową rezygnację z właściwych językowi fleksyjnemu środków kodowania, zstępujące kaskady stanowią struktury w zasadzie nieprzestawialne, czyli pozycja, uwarunkowanie linearne stanowi tu dodatkowy wskaźnik funkcji składniowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.