nieprzerywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czego im dotąd w języku polskim zupełnie brakło. — To przeznaczenie książki odbija się na cytowaniu literatury w odsyłaczach, od czego odstąpiłem gwoli prostoty wykładu i dla nieprzerywania jego ciągłości. Dzieła ogólne (a więc również podstawowe współczesne, pomocne mi przy ułożeniu wykładu) podaję w zestawieniu alfabetycznem przed treścią,monograf je — przed poszczególnemi rozdziałami, artykuły czasopism z reguły pomijam i cytuję je tylko w wyjątkowo ważnych przypadkach, razem z monografjami lub w odsyłaczach. Natomiast zwracam baczną uwagę na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1935. Zarys wykładu prawa międzynarodowego prywatnego. I. Nauki ogólne. Prawo osobowe, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.