nieproliferacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) UKŁAD O NIEROZPRZESTRZENIANIU BRONI JĄDROWEJ, układ o nieproliferacji, ang. nonproliferation treaty, układ uzgodniony przez Komitet 18 państw w Genewie, zatwierdzony 12 VI 1968 przez Zgromadzenie Ogólne NZ i podpisany jednocześnie w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie przez ZSRR, USA i W. Brytanię (państwa-depozytariusze) 1 VII...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.