niepozbawialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jestem podejrzany, nawet jeśli nie popełniłem żadnego czynu przestępczego. Dlaczego więc jestem podejrzany? Jestem nim, ponieważ uważam myślenie za niepozbawialne prawo człowieka i tego prawa używam. Ponieważ uważam, iż każdy człowiek ma nieodbieralne prawo posiadania własnego poglądu oraz prawo wolnego wypowiadania go i rozpowszechniania. Ponieważ do podstawowych praw człowieka zaliczam możliwość zachowania kręgosłupa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.