nieogadać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pospolite, podobnie jak u Mickiewicza, por. Bielak JP XVI 161—3 oraz Pigoń ib XIX 162—4, nigdzie z odcieniem pejoratywnym, jak to jest dziś; raz jeden też w znaczeniu ‘opowiadać’: Sam dzieje swe młode gadał GR II 18, co jest chyba białorutenizmein, por. ja.3iKisł pćwbi raMepb ‘opowiada niestworzone rzeczy'; ciekawsze złożenia: Z psami jednak lepsza rada, choć pokąsa, nieogada Sz 77, Nie ogadają twojego chleba Korot 3, Może go Bóg zasmucił, ludzie -ali G II III, żeście tam bez litości wszystkich -ali III 70, -ali waszego lirnika Po III 353 (por. też § 592), Kto ją beze mnie do snu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo