nienormatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chodzi o wspomniany już problem, czy cała treść konstytucji ma charakter normatywny, czy też — odwrotnie — istnieją niektóre części lub postanowienia mające charakter inny, tzn. nienormatywny. Podkreślić przy tym trzeba, że mówiąc tutaj krótko o charakterze normatywnym, mamy tu na myśli normy prawne, a nie jakiekolwiek inne normy społeczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rozmaryn, Stefan 1961. Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.