nienewtonowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciecz plastyczna — ciecz nienewtonowska, ciecz Binghama; ciecz, która zaczyna płynąć dopiero wówczas, gdy naprężenie styczne z między dwiema warstwami cieczy przekroczy pewną wartość krytyczną r0 (pasty, zawiesiny). Podczas ruchu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.