nienatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mechanizmem ogólnym, wspólnym dla tych sytuacji, warunkującym powstanie alternatywy czy też konkurencji między odmianą natywną a nienatywną (ideologizowaną), wydaje się być kwestia utraty niepodległości przez daną społeczność — w okresie jeszcze przed rozpoczęciem się procesów narodowotwórczych, to jest w okresie, kiedy regułą był dualizm niedyglosyjny. Po utracie niepodległości, wskutek braku państwowości, przerwany zostaje ’’normalny” rozwój historyczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.