niekolokwialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyrazy kolokwialne nie mogą awansować (bez użycia stylizacyjnego), natomiast niekolokwialne mogą schodzić „w dół” (od szerszych społecznie kontaktów do węższych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lubaś, Władysław 1979. Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.