niekantowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tyki. Współcześnie d. w najogólniejszym sensie — oznacza postawę umysłowy polegającą na tym, że przyjmuje się pewne poglądy, założenia czy tezy bez dowodu, na zasadzie ślepej wiary, odrzucając możliwość poddania ich krytyce i korekturze, jeżeli znajdują się w konflikcie z doświadczeniem, z nauką oraz praktyką społeczną. W tym sensie d. jest równoznaczny z antykrytycyzmem. Przeciwieństwem tak rozumianego d. jest postawa krytycyzmu (we współczesnym, niekantowskim sensie) i kartezjańska zasada sceptycyzmu metodol., którą w sformułowaniu „de omnibus dubitandum est” uznał jako naczelną również K. Marks. Przeciwieństwo d. i krytycyzmu (sceptycyzmu metodol.) znamionuje przeciwieństwo postaw: wyznawcy jakiejś religii z jednej strony, uczonego zaś — z drugiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.