niejednogatunkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Można by się zastanawiać, jak rozumieć językoznawczy termin „hybryda”. Czy jest nim połączenie dwóch różnojęzycznych komponentów wyrazowych, jak termoogniwo, termojądrowy (gdzie jako element obcy wkracza najczęściej źródłosłów grecko-łaciliski), czy też odnosić się on może do składników różnojęzycznych, ale niejednogatunkowych ze stanowiska kategorii gramatycznych, jak np. rdzeń rodzimy + suf. gr.-łac. -izm w neologizmie wszystkoizm, czy na koniec uznać można za hybrydę wyrazy o składnikach par excellence słowiańskich, ale w swej produktywności zdradzających nawiązania do różnych słowiańskich grup językowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuryłowicz, Jerzy (red.) 1974. Studia indoeuropejskie. Études indo-européennes, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.