nieinformatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mętne ogólniki. Należy żądać, by każdy pogląd filozoficzny miał legitymację empiryczną, nie był rezultatem operacji czysto werbalnych, lecz nie wolno zacierać różniey między przeżyciami poznawcz3^mi, informatywnymi, o sprawdzalnych rezultatach, a przeżyciami nieinformatywnymi, nie podlegającymi kontroli społecznej. Nie można wreszcie samym sposobem formułowania zasady sprawdzalności rugować poza granicę nauk realnych wszelkie poznanie konieczne. Ą tak się dzieje, gdy żądamy, by wszelkie twierdzenia naukowe były obalalne. (Nie mogę na tym miejscu wchodzić w epistemologiczną analizę propozycji K. Poppera i jemu podobnych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.