niefaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Co do wielu pojęć psychologicznych istnieje podejrzenie bądź stawia się niekiedy zarzut, że odnoszą się do zjawisk nie istniejących, do „faktów niefaktycznych”. Za takie zdecydowani przeciwnicy parapsychologii uważają prawie wszystkie jej pojęcia — siowa — nazwy, np. kryptestezja, telepatia, a już zwłaszcza — telekineza, materializacja itp. Większość nazw — pojęć psychoana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1969. Sporne problemy psychologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.