niedzicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wprawdzie zamek niedzicki i ruiny Czorsztyna pozostałyby tuż nad powierzchnią zalewu, ale wówczas zatraciłyby swój istotny sens warowni, strzegących drogi handlowej z Węgier do Polski, a stałyby się paradoksalnymi dekoracjami zapory (ryc. 73). Walory sytuacyjne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.