niedrowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia gdzieś zaginęły... Jedyną więc nagrodą za tysiąc hitlerowskich oficerów, których starczyłoby fiihrerowi na cały korpus, był dla Nikołajewa i jego chłopców obiad przyniesiony przez niedrowskiego przewodnika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brajko, Piotr, Kalinienko, Oksana 1975. Uwaga Kowpak!, tłum. M. Juchniewicz, H. Malanowska, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.