niedozwolić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) *) Życiorys ten napisałem w kształcie pamiętnika, biorąc za podstawę i tło listy do mnie przez Jenerała Morawskiego pisane. Właściwie też niniejsze opowiadanie jest tylko komentarzem do tych listów. Ztąd także będzie tu mowa jedynie o dwunastu latach jego ostatnich, gdyż lubo znaliśmy się oddawna, z tych tylko lat listy od niego posiadam. Wzgląd na niektóre drażliwe okoliczności i na żyjące dotąd osoby niedozwolił wszystkiego przytoczyć. Temu przypisać należy znajdujące się tu przerwy i odstępy.— Kształt pamiętnikowy ma tę niedogodność, że kronikarz musi sam ciągle wyprowadzać siebie przed oczy czytelników, a często zbyt pochlebne i niezasłużone o sobie zdania powtarzać. Unikałem tego o ile się dało, ale całkiem uniknąć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.