nieautonomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) to znaczy przed (lub poza) moim , ja”, w strefie, która wykracza poza wszelkie możliwe posiadanie, w tej samej strefie, do której wznoszę się w kontemplacji czy adoraq‘i. Znaczy to, moim zdaniem, że owa nieautonomia jest prawdziwą wolnością...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marcel, Gabriel 1998. Być i mieć, przeł. D. Eska, wyd. 3, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.