niby-gwaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Osobnego potraktowania wymaga dopisek Rozwadowskiego do artykułu E Klicha „Reymontowe bych zadzwonili, pociągnęli etc.”. Klich, a wcześniej Nitscl napiętnowali wspomniane wyżej formy jako niby-gwaryzmy, szpecące stylizowan epopeję chłopską. Jednakże Klich znalazł potem podobne przykłady u XVI-wieczneg pisarza W. Korczewskiego {Daj to, Kryste, synu boży, Abych wszytcy byli dobrzy! i dw inne). Rozwadowski krytycznie podchodzi do danych z Korczewskiego, zauważywsz że we wszystkich trzech zapisach -ch znajduje się przed bezdźwięcznym w- następneg wyrazu, tworząc razem grupę chf\ pisaną chw. „Wiadomo, że w dawniejszym języki a i dziś jeszcze w narzeczach — pisze Rozwadowski —/wymienia się z chf {chw): [...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.