neopuryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak więc dochodzimy do wywodu prof. Klemensiewicza: „Na pytanie, czy dzisiaj posługujemy się jednym językiem polskim, pada odpowiedź: tak i nie.” „Pytanie najważniejsze — konkludował swój odczyt na temat Uzasadnienie neopuryzmu Irzykowski — w razie powodzenia akcji purystycznej, czym zastąpić potrzeby żywego języka w zakresie ozdobnym, przesady, zabawy i mody?” Pisarze jednak nie rezygnują, aby język swój uczynić na najwyższym poziomie literackim i najsprawniej komunikatywnym. Iłłakowiczówna pisze o wywodach literackich:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wańkowicz, Melchior 1972. Karafka La Fontaine’a. T. 1, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.