neokonserwatyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niektórzy z reprezentantów środowisk neo-konserwatywnych pocieszali się, że burzliwe lata sześćdziesiąte z „Nową Lewicą”, terroryzującą oświeconą opinię i rządzącą niepodzielnie na uniwersytetach amerykańskich, minęły bezpowrotnie. Że otrzeźwienie, które obecnie nastąpiło, umocniło siły zachowawcze. Tylko część tej wiary jest prawdą. Neokonserwatyzm rzeczywiście rozszerzył swe wpływy. Natomiast spadkobiercy „Nowej Lewicy”, choć nie mają już tego materiału palnego, jakim rozporządzali w czasie wojny wietnamskiej, zostali w Ameryce wchłonięci przez ) liberalną lewicę. Ta zachowuje dalej swe wpływy — zwłaszcza ft...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.