neokonserwatysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ludność wsi popierała strajkujących małorolnych. Już jednak zaczynały ujawniać się antagonizmy między biedotą a bogaczami wiejskimi, którzy także wyzyskiwali swoich najemników. Na te konflikty liczyła zarówno endecja, jak i neokonserwatyści (§ 176) spodziewający się, że dojdą jeszcze do porozumienia z zamożną częścią chłopstwa. W istocie organizacja terenowa PSL opierała się raczej na bogatszych gospodarzach i na razie ignorowała nurtujące wieś postulaty przymusowej parcelacji folwarków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kieniewicz, Stefan 1968. Historia Polski 1795-1918, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.