neokonfucjanista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Adepci neokonfucjanizmu, na którego czele stali Cz’eng I oraz Czu Hi, nie uznając napisanych w okresie Han objaśnień do dzieł Konfucjusza, sami podjęli w tym zakresie pracę i wydali nowe do nich komentarze. Stały się one dostępne dla szerszego ogółu, ponieważ można je było wydrukować w wielu egzemplarzach, które następnie rozdano. Założono też szkoły i popierano oświatę. Neokonfucjaniści bliscy byli przyjęcia metody naukowej. Utrzymywali oni, że rozum ludzki posiada zdolności poznawcze, że wszystko ma swoją rację bytu, oraz że niedoskonałość wiedzy pochodzi z niedostatecznego badania przyczyny wszechrzeczy. Lecz wyraz „wszechrzeczy“ neokonfucjanizm Hu-Szi, „Symposium“, str. 56...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nourse, Mary A. 1937. Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.