neokolonia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przybierała postać kolonializmu. Wskutek tego 'kraj ten był pionierem rozwoju, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, takich form panowania i wyzysku, które dzisiaj nazywa się zwykle neokolonializmem. To długie doświadczenie ogromnie ułatwiło proces przekształcania byłych kolonii brytyjskich i innych starych mocarstw imperialistycznych w neokolonie Stanów Zjednoczonych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baran, Paul A., Sweezy, Paul M. 1968. Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społeczanym, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.