neoklasycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lecz wracamy już w czasy, w których przekreślony będzie ten elektyzm. Kończą się czasy „stylu eklektycznego” — o ile coś podobnego nazwać można mianem stylu. Kończy się raczej epoka bezstylowa, okres — prawdopodobnie koniecznych dla rozwoju sztuki — poszukiwań, gdy każdy pisał, co chciał i jak chciał, romantycznie, neoklasycznie, eksperymentalnie, pod Verdiego, Scarlattiego, Debussy’ego czy metodą dodekafoniczną. Artyści uderzają głowami o konieczność dyscypliny, która bardzo ściśle określi środki wyrazu. W związku z tym przezwyciężyć muszą wiele swych dotychczasowych nawyków i nawet przekonań,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mycielski, Zygmunt 1957. Ucieczka z pięciolinii, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.