neoklasycystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) krotnym przemianom — to rzecz inna. Weźmy tylko dla przykładu przemiany stylistyczne, jakie przechodziła muzyka od Bacha (którego przyjmujemy za punkt wyjściowy dla nowoczesnej harmoniki tonalnej) poprzez klasyków wiedeńskich, romantyków, neoromantyzm, impresjonizm, neoklasycystyczne tendencje XX w. i dzisiejszy nawrót do ściślejszej centralizacji tonalnej — to przecie zupełnie odmienne wyrazowe i stylistyczne światy muzyczne! A pomiędzy modalnością jako założeniem monodii gregoriańskiej i z tych założeń wychodzącymi chromatycznymi madrygałami Gesualda da Venosa — to chyba jeszcze większe różnice stylu! Ale łączy je wspólną klamrą założenie tonal...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1952. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo