neokatechetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kult ciała, seksualności i totalnej tolerancji. W tej sytuacji urbanizacji, sekularyzacji, permisywizmu moralnego, w którym kontestowana jest wszelka zasada autorytetu, w tej rewolucji antropologicznej [...] małe wspólnoty, którymi natchnęła nas Dziewica Maryja, na obraz Rodziny z Nazaretu, ratują rodzinę na drodze neokatechetycznej, w itinerarium nowego Katechumenatu, zdolnego przemówić do współczesnego człowieka i zdolnego oprzeć się w starciu z Wielkim Miastemf...]”25...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Książek-Bryłowa, Władysława, Duda, Henryk (red.) 2000. Język polski. Współczesność, historia, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.