neokartezjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W książce Doświadczenia myśli nowożytnej80 znajduje się rozdział zawierający ocenę Medytacji Kartezjańskich Husserla. Punktem wyjścia rozważań Semerariego jest zdanie, w którym Husserl nazwał fenomenologię „neokartezjanizmem”, uzasadniając to nawiązywanie do „intencji i ducha” dzieła Kartezjusza, mimo że fenomenologia była „zmuszona do prawie całkowitego odrzucenia znanej treści doktrynalnej filozofii kartezjańskiej” 81. To „odrzucenie” doktryny kartezjańskiej było zresztą zgodne z duchem kartezjanizmu, jeżeli tego „ducha” widzieć będziemy w postulacie rozpoczynania pracy filozoficznej od „uwolnienia się od wszystkich poglądów przekazanych nam przez tradycję” 82...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.