neokapitalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) głęboko różne. Jeżeli w istocie teoretyczne ujęcie zjawiska ustalania się i umacniania „warstwy średniej” było w przeszłości czymś typowym dla [ ideologii reformistycznej i, w formie bardziej jeszcze prostackiej, dla polityki grup panujących, czymś przeznaczonym do nadania zwartości ideologicznej i jednolitej świadomości klasowej w kierunku antyrobotniczym, nagromadzeniem różnych kategorii ekonomicznych i różnych warstw społecznych, to dziś staje się terenem nowego typu inicjatywy opatrzonej marką „neokapitalizmu”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łukaszewicz, Aleksander (red.) 1964. Tendencje kapitalizmu włoskiego. Materiały Konferencji w Instytucie im. Antonio Gramsciego [...], Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.