neointeligencki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wróżbity, zdegustowanego klerka. Nie istnieje Kisiel — instytucja; Kisiel forma i stan ducha; Kisiel — deska ratunku «¿a spauperyzowanej i przemieszanej, ale niepożytej, cudownie odradzającej się w kolejnych trzęsieniach ziemi kultury neointeligenckiej; Kisiel — wymowne świadectwo kontynuacji i konfrontacji między już odeszłym w karty złotej legendy Tamtym Dwudziestoleciem a nami, ciągle pokracznymi, ciągle niewpasowanymi w dziwną, podwójną rzeczywistość, „obywatelami nowych czasów”; Kisiel — fenomen polskiej żywotności duchowej i jakże charakterystyczna organizacja pisarska, o bujnym temperamencie, o wielorako rozgałęzionych i zwichrzonych konarach i o splątanych, daleko i głęboko w czamoziem tradycji sięgających, korzeniach; Kisiel — ostatnia niemal oaza krzepiącego k i s i e 1 i z m u jako sposobu zachowania autentyczności, odrębności i bezinteresowności duchowej w peerelowskim pejzażu przymusowych barw ochronnych. A wreszcie, niechby nawet i ów negatywny bohater z pewne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zapis - Zapis (London)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.