neointegrysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) neointegryzm dopuszcza uznanie ze względów taktycznych „pewnej autonomii” sfery polit. wobec sfery sakralnej i postuluje przystosowanie form działania kościoła do współczesnych warunków („podbój świata jego środkami”); dla neointegrystów charakterystyczne jest zainteresowanie nowymi formami socjotechnicznego oddziaływania k. (nowymi rodzajami duszpasterstwa, tzw. instytutami świeckimi, zastosowaniem no...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.