neoimpresjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SEVERN i G. Balią; 1906 przeniósł się do Paryża; na jego twórczość wywarły silny wpływ neoimpresjonistyczne dzieła G. 	Seurata; 1910 związał się z-> futuryzmem; w obrazach z tego okresu (Taniec Pan Pan w Monie o 1909-11) starał się wyrazić ruch przez rytmizowanie układów zgeometryzowanych plam czystego koloru oraz symultaniczne nakładanie się form, później przez abstrakcyjne rytmy linii i płaszczyzn; w okresie 1915-20 jego malarstwo przeszło ewolucję — przez fazę kubizmu (wpływ P. Picassa) do swoistego neoklasycyzmu ; po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo