neoimperializm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wschód. I jeżeli p. Dmowski żąda „szerokiej polityki imperialistycznej, z konieczności słowiańskiej”, to nieświadomie dla siebie samego formułuje to poniekąd instynktowne dążenie rosyjsko-polskiego kapitału, które przyczyniło się do zrodzenia neosłowianizmu Rosji burżuazyjnej, w odróżnieniu od słowiańskiej polityki starego absolutyzmu, i burżuazyjnego neoimperializmu pp. Struwe i Bułgakowów317 w odróżnieniu od prostej zaborczości terytorialnej czysto biurokratycznej Rosji. W burżuazyjnej opinii polskiej neosłowianizm przedstawia się jako skutek hakatystycznej zaborczości pruskiej i Dmowski formułuje przeciętną opinię w ten sposób, że niższa kulturalnie Rosja nie jest w stanie wynarodowić Polski, której takie niebezpieczeństwo grozi tylko od wyższych kulturą i sprawnością techniczną Niemców, a ponieważ to samo niebezpieczeństwo grozi Rosji i reszcie Słowiańszczyzny na skutek ekonomicznej ekspansji niemieckiej, więc polityka neosłowiańska jest tym samym wskazana. W rzeczywistości ha...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Warski, Adolf 1958. Wybór pism i przemówień. T. 1-2,
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.