neoidealizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czym artykule z r. 1920 (110), referującym zasadnicze problemy współczesnego językoznawstwa, nie znalazło się miejsca nawet na wymienienie nazwiska de Saussurea, twórcy językoznawstwa formalnego, które przecież, podobnie jak neoidealizm, wyrosło również jako negacja naturalizmu, historyzmu i psy* chologizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.