neoidealistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szkole neoidealistycznej. Mimo, że główny przywódca tej szkoły — Vossler — stale się na Crocego powoływał, „herezje”, jakich się w imię swego mistrza dopuszczał, były tam jeszcze większe niż dowolność interpretacji Łempickiego. Bowiem neoidealiści niemieccy kierowali swe zainteresowania nie na sam...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo