neohumanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Romantyzm to Young, Ossian, Byron, realizm to Fielding, Smollet, Steme, Elliot, psychoanaliza to Richardson, Bulwer, historyzm to Walter-Scott, mistycyzm Blake, utylitaryzm Bentham, Oven, socjalizm Godwin, neoideaíizm Berkeley, neokatolicyzm Newman, neohumanizm Ruskin, Morris, Grane, arystokratyzm Peel, Palmerston, Brougham, imperjalizm Disraeli, Dilke, Seeley, liryzm seraficzny Keats, Shelley, Yeats... Ostatecznie z pewnem już przeciąganiem struny możnaby było i wiele innych zapoczątkowań i nurtów nowoczesności, jak teozofję, okultyzm, sztukę ludową, sztukę stosowaną, estetyzm, nową pedagog]ę, modernizm katolicki, emancypację kobiet, Partpour Part, miastaogrody, reformę teatru, ustawodawstwo robotnicze, wszystkie formy obyczajowe, sporty, cuda chemji i techniki etc. wywieść...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.