neohumanistyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. 	Język humanistyki — prawo do metafory Gdyby zgodzić się na propozycję przyjęcia aksjomatu „człowiek — to istota cierpiąca” i uczynić zeń punkt wyjścia neohumanistyki, pociągnęłoby to za sobą zasadniczo odmienne ujęcie zarówno faktów humanistycznych, jak i języka humanistyki, przystosowanego do opowiadania o nich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy (red.) 2000. Język współczesnej humanistyki, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.