neohumanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nej i popularyzatorskiej. Tu też ostatecznie wyrabia się w nim typ erudyty polihistora, uczonego poszukiwacza, antykwarysty starej daty, obcego specjalizacji naukowej, dalekiego też od nowego prądu neohumanistycznego, jaki rozchodził się z Niemiec. Wyrazem antykwarycznych poszukiwań C. były liczne prace, jakie ogłaszał z zakresu historii sztuki (Notizie inedite della Sagrestia pistoiese de’ belli arredi, del Camposanto pisano e di altre opere di disegno dal sec. XII al XVt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo