neohistoryk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czy zmiany?” (New Historicism, 1994, s. 2) Podstawowe znaczenie dla metody neohistoryków mają chyba założenia pierwsze i trzecie, pozwalają bowiem spojrzeć na tekst w jego związkach z innymi dyskursami i praktykami materialnymi, odsłaniając przy tym to, co zwykle bywa zacierane — społeczną cyrkulację, „gry (wymiany” — najchętniej badany w tym gronie fenomen. Jest to chyba ijedno ze złudzeń neohistoryków, którym wydaje się, że uruchomili problematykę całkiem nową, choć tak w antropologii, jak w marksizmie jest ona obecna od dawna. Efektowne natomiast są same ich analizy, skupione na szczególe, anegdocie, wykorzystujące skojarzenia odległych od siebie sfer rzeczywistości, stosujące tzw. gęsty opis (thick descrip...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bednarek, Stefan 1995. Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, Wrocław : UWr
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.