neohinduizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Neohinduizm, który narodził się wraz z pierwszymi wstrząsami Rewolucji Indyjskiej i który nadal towarzyszy gigantycznemu wysiłkowi narodowemu, jaki podejmuje się obecnie w kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwiązał zdaje się w dużej mierze trwające od tysiąca lat napięcie między uprawianiem życia wewnętrznego a zaangażowaniem doczesnym, wybierając zamiast kontemplacji nastawienie na działanie. Zasadniczą bezpo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.