neohellenizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szmydtowa rozpatruje je wszechstronnie: analizuje młodzieńcze sądy o sztuce i literaturze, rozważa stosunek do Winckelmanna i do plastyki włoskiej, omawia zagadnienie neohellenizmu oraz echa poezji włoskiej w sądach, refleksjach, cytatach i przekładach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.