neoheksan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na ciecz, temp. wrz. 68,9°, temp. topn. -94°, rozpuszczalna w alkoholu, acetonie, benzenie, eterze, nierozpuszczalna w wodzie; otrzymywana z ropy naftowrej przez frakcjonującą destylację, stosowana jako rozpuszczalnik oraz do napełniania termometrów (zamiast rtęci lub alkoholu etylowego); neoheksan C2H5C(CH3)3, 2,2-dwumetylobutan, bezbarwna, palna ciecz, temp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.