neoheglista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zrozumienie właściwego stosunku Crocego do Hegla daje nam zarazem odpowiedź na pytanie, jak można stojąc na gruncie heglizmu być subiektywistą i uprawiać idiografizm. Wobec tej interpretacji Hegla, jaką znajdujemy u neoheglistów, nie ma w tym nic dziwnego: jest to bowiem Hegel przerobiony na subiektywistę, „oczyszczony“ z wszelkiej chwiejności, system Hegla bez „¡racjonalnego jądra“ heglowskiej idialektyki. Taka interpretacja Hegla tłumaczy ścisłe związki między neoheglizmem i neokantyzmem, „uzupełnianie się“ dwóch odmian jednego w gruncie rzeczy kierunku współczesnego subiektywizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schaff, Adam 1955. Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.